مدیریت محصولات


در سیستم مدیریت محتوای گروه پردازش کد شما میتوانید گروه ها، متغیرهای محصولات و محصولات را به صورت پیش رفته و حرفه ای مدیریت نمایید.

  • دسته بندی محصولات
  • ایجاد گروه متغیر محصولات
  • حذف و اضافه نمودند محصولات
شما میتوانید رسته مورد نظر خودتان را ایجاد نمایید، سپس هر رسته را به بخش های دیگر تقسیم نمایید.

سپس گروه متغیر های محصولات خود را ایجاد نمایید و محصولات جدید را به گروه محصولات اختصاص دهید.


برای آشنایی بیشتر با مدیریت بخش محصولات به ویدیوی زیر توجه نمایید:


این مطلب در تاریخ 1396/07/20 و توسط مدیر زیر منتشر شده است
بهنام شهمیری
مدیر سایت، مسلط به زبان های PHP, JS, JQuery, CSS3, HTML5 مسلط به نرم افزارهای گرافیکی gimp و photoshop