الکتریکی ها اردبیل

این مجموعه دقیق ترین بانک اطلاعات مشاغل الکتریکی ها در اردبیل میباشد.
این بسته که حاوی شماره تلفن و شماره موبایل فروشندگان و یا مصرف کنندگان الکتریکی ها میباشد دارای 283 رکورد است.
تعداد شماره موبایل در این بسته 283 رکورد است.
مطمئن باشید تمام شماره ها و اطلاعات با دقت توسط ویزیتورهای ما جمع آوری شده اند.
در این بسته شما میتوانید نام فروشگاه، شماره ثابت، شماره همراه و ... را یکجا داشته باشید.
نمونه ای از این لیست:
نام صنفتلفنموبایلمدیریتآدرسProvinceشهر_استانگروه_زیر گروهSubGroup
لوازم الکتریکی بی باک5223771عسگر بی باکمشکین شهر خ امام جنب پاساژ اتحاداردبیلمشگین شهربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
نادری7223426داریوش نادربیگدیلوپارس آباد-روستای عربلواردبیلپارس آبادبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی تابش6611489میر قدیر صفویاناردبیل خیابان بعثت جنب بانک تجارت بعثتاردبیلاردبیلبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
مصالح فروشی حمیدی6224443ابراهیم حمیدیگرمی - خیابان دکتر بهشتیاردبیلگرمیبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
لوازم الکتریکی انصارلر5224104عبدالله انصارلرخیاویخ امام محله چایپارهاردبیلمشگین شهربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
لوازم الکتریکی پوررضا91921405779192140577فریدون پوررضاآبی بیگلو-خ 25 متری اماماردبیلنمینبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
لوازم الکتریکی محمدی4524253137صفت اله محمدیاردبیل- خلخال- روستای خوجیناردبیلخلخالبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
فروش لوازم الکتریکی حسین زاده5223247اصغر حسین زاده خیاویخ امام پایین تراز کوچه محسنیاردبیلمشگین شهربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
آفتاب7228958فیروز عیسی زادهخ شهید بهشتی جنوبی روبروی اداره کاراردبیلپارس آبادبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
فروش لوازم برقی نوری3333128عزیز نوری خانکندیاردبیل خیابان امام کوی یساول پلاک 5043اردبیلاردبیلبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان

برخی محصولات