الکتریکی ها استان فارس

این مجموعه دقیق ترین بانک اطلاعات مشاغل الکتریکی ها در استان فارس میباشد.
این بسته که حاوی شماره تلفن و شماره موبایل فروشندگان و یا مصرف کنندگان الکتریکی ها میباشد دارای 2213 رکورد است.
تعداد شماره موبایل در این بسته 2213 رکورد است.
مطمئن باشید تمام شماره ها و اطلاعات با دقت توسط ویزیتورهای ما جمع آوری شده اند.
در این بسته شما میتوانید نام فروشگاه، شماره ثابت، شماره همراه و ... را یکجا داشته باشید.
نمونه ای از این لیست:
نام صنفتلفنموبایلمدیریتآدرسProvinceشهر_استانگروه_زیر گروهSubGroup
الکتریکی پارس2222542صمد زارعخ انقلاب جنب بیمه ایرانفارسمرودشتبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
محمد علی جاوید نژاد2225545محمد علی جاوید نژادخ فلسطینفارسفسابرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
اسماعیلی91786811409178681140اسماعیل اسماعیلیبولوار مطهریفارسفسابرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
لوازم الكتريكي تابان7325223461ابراهيم صبوريخيابان ولي عصر(عج) خيابان جانبازانفارسنی ریزبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
کالای برق معراج71-383540559179226891محمدرضا توفیقیبلوار عدالت خیابان فتح المبین مقابل کمیته امداد امام خمینی ردیف شیرازفارسشیرازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
خرده فروشي لوازم الكتريكي رضائيان زاده7913330670عزت اله رضائيان زاده جهرمياستان فارس شهرستان جهرم خ بوستانفارسجهرمبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
محسن91791951459179195145محسن مظلومیاکبر آباد قرآن روبروی دبیرستان قدیم امام خمینی (ره)فارسشیرازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی کریستال71363738069172248818حمیدرضا حاجی پورشهرک جوادیه بلوار محمدرسول اله کوچه محمد رسول اله نانوایی الکتریکی کریستال ردیف شیرازفارسشیرازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی به نور71183002359171871687بهزاد روئین تنشیراز خ قاانی جنوبی جنب بانک رفاه کالای برق به نورفارسشیرازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الكتريكي برق نور91788470159178847015امين نيكنامصفاشهر ناحيه 1 خ امام روبروي بهداري قديمفارسخرم بیدبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان

برخی محصولات