الکتریکی ها استان ایلام

این مجموعه دقیق ترین بانک اطلاعات مشاغل الکتریکی ها در استان ایلام میباشد.
این بسته که حاوی شماره تلفن و شماره موبایل فروشندگان و یا مصرف کنندگان الکتریکی ها میباشد دارای 296 رکورد است.
تعداد شماره موبایل در این بسته 97 رکورد است.
مطمئن باشید تمام شماره ها و اطلاعات با دقت توسط ویزیتورهای ما جمع آوری شده اند.
در این بسته شما میتوانید نام فروشگاه، شماره ثابت، شماره همراه و ... را یکجا داشته باشید.
نمونه ای از این لیست:
نام صنفتلفنموبایلمدیریتآدرسProvinceشهر_استانگروه_زیر گروهSubGroup
کالا برق ادیسون3234459عبدالرضا غلامیایوان - خ شهید مطهری -ایلامايوانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
قمری91894001059189400105جان قنبریایلام-خیابان24متری رسالت جنب بانکایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی نور (منصوری)8424222229فیض اله منصوریسرابله خ ولی عصرایلامشیروان و چرداول ( سرابله )برق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی شاندل93809675289380967528سجاد یاسمی زادهایوان - خ امام ره - روبروی بانک ملتایلامايوانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
کالا برق دهبالایی3364765عباس دهبالاییضلع جنوبی میدان امام(ره)ایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی نیما3363724محمد حسین بختیاریابتدای خ- انقلابایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
کالای برق پور اسماعیل3332019عبداله پور اسماعیلخ- انقلاب پایین تر از میدان خیامایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
حسین91894223409189422340محمدحسین زادخواستخیابان اسداله شیرخانیایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
کالای برق شاد آباد3340729عیسی محمدی دهبالاییخ- آیت اله حیدری روبروی بانک ملیایلامایلامبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الكتريكي رضا93781381219378138121رضا قربانيدهلران خ- رسالتایلامدهلرانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان

برخی محصولات