الکتریکی ها استان خوزستان

این مجموعه دقیق ترین بانک اطلاعات مشاغل الکتریکی ها در استان خوزستان میباشد.
این بسته که حاوی شماره تلفن و شماره موبایل فروشندگان و یا مصرف کنندگان الکتریکی ها میباشد دارای 2407 رکورد است.
تعداد شماره موبایل در این بسته 1300 رکورد است.
مطمئن باشید تمام شماره ها و اطلاعات با دقت توسط ویزیتورهای ما جمع آوری شده اند.
در این بسته شما میتوانید نام فروشگاه، شماره ثابت، شماره همراه و ... را یکجا داشته باشید.
نمونه ای از این لیست:
نام صنفتلفنموبایلمدیریتآدرسProvinceشهر_استانگروه_زیر گروهSubGroup
هادی0حسین هادیخ نهاییخوزستانبهبهانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی برادارن عباسی691223514391619112060 رضا عباسی رامهرمزیرامهرمز خ طالقانی شرقی نرسیده به مسجد هفت تن الکتریکی برادران عباسیخوزستانرامهرمزبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
لوازم الکتریکی آفتاب63144268449161310086شکرالله محمودیآبادان میدان طبیب روبروی کلانتری 13خوزستانآبادانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی طباطبائی نژاد671333068691617111150 نوراله طباطبائی نژادبهبهان خ پیروز شمالی روبروی شاهزاده حسینخوزستانبهبهانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
بی تک613448604691611831110 سیامک اعطابلوار پاسداران روبروی کوی ملت زویه خیابان یکخوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الكترو رضا2214944حسن پيامي فرخ خوانساري بين سلمان فارسي و مجاهدين پاساژ پيامخوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
سیگنال الکتریک61122179909166123762شاپور نیلی اردکانیاهواز خ طالقانی خ فردوسی مقابل عباسیهخوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی قنبری611337722391630404130 علی محمد قنبری نیااهواز کیانپارس خ وهابی بین خ 15و 16خوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی غلامپور شعبه 233755769161112473امین غلام پور تیز هوشاهواز کیان آباد بین خ 18 متری سوم و 18 شرقیخوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
فروشگاه الکتریکی محمد ماهری2202175محمد ماهریخ فیلی بین مسلم و سعدیخوزستاناهوازبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان

برخی محصولات