الکتریکی ها مازندران

این مجموعه دقیق ترین بانک اطلاعات مشاغل الکتریکی ها در مازندران میباشد.
این بسته که حاوی شماره تلفن و شماره موبایل فروشندگان و یا مصرف کنندگان الکتریکی ها میباشد دارای 2411 رکورد است.
تعداد شماره موبایل در این بسته 1050 رکورد است.
مطمئن باشید تمام شماره ها و اطلاعات با دقت توسط ویزیتورهای ما جمع آوری شده اند.
در این بسته شما میتوانید نام فروشگاه، شماره ثابت، شماره همراه و ... را یکجا داشته باشید.
نمونه ای از این لیست:
نام صنفتلفنموبایلمدیریتآدرسProvinceشهر_استانگروه_زیر گروهSubGroup
الکتریکی پارس12263456539393125121هادی کنعانینور روستای گندیابمازندراننوربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی موج نور3353626جعفرکاکوئیجویبار روستای لاریم خیابان شهید کاکوئیمازندرانجویباربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
راديو خزر2226627عليرضا خداپرست تهائيخ 17 شهريور پاساژ رضامازندرانچالوسبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
شهاب الکتیریک3236047غفار امیری لرگانینوشهر خیابان 15خردادمازندراننوشهربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الكتريكي كهكشان0نگار حكيم زادهچالوس خ شريعتي اول دارميشكلامازندرانچالوسبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الكتريكي صادقي0سيد عباس صادقيبلوار كشاورز نبش كوچه شهيد براريمازندراننظارت براصناف مرکز استانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی پوراکبر3183534حسن پوراکبربخش لاله آباد روستای پیچاکلامازندرانبابلبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی قاسمی1525353599محمد قاسمی عبدالملکیبهشهر -روستای زاغمرزمازندرانبهشهربرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی نورافشان11448765509353479388محمد لمعانیخیابان آزادمون، جنب مجتمع سوپر دهکدهمازندرانمحمودآبادبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان
الکتریکی کریمیان0ناصر کریمیانروستای آسیابسرمازندراننظارت براصناف مرکز استانبرق و الکتریک ساختمانخدمات ساختمان

برخی محصولات