شماره ایرانسل فردیس کرج

شماره ایرانسل فردیس کرج

41,458 تومان
  • توضیحات کوتاه محصول: شماره موبایل ایرانسل فردیس کرج
  • تعداد شماره ها: 10310
  • تعداد شماره های همراه: 10310

این بسته حاوی 10310 شماره موبایل ایرانسل می باشد.
این پکیج از طریق فروشگاه های بزرگ و کوچک که اقدام به جمع آوری بانک شماره موبایل مشتریان خود کرده بودند جمع آوری شده است.
بانک شماره تلفن شامل شماره های مصرف کننده نهایی میباشد.
شماره تلفن ها در فایل اکسل برای استفاده آسان جمع آوری و مرتب شده اند.

نمونه فایل اکسل:برخی محصولات