بانک شماره ایرانسل آذربایجان شرقی

بانک شماره ایرانسل آذربایجان شرقی

40,250 تومان
 • توضیحات کوتاه محصول: شامل شهرهای: خسروشهر، هادی شهر، سردرود، اسکو، هریس، صوفیان، سهند، مهربان، ورزقان، گوگان، یامچی، جلفا و ...
 • تعداد شماره ها: 11869
 • تعداد شماره های همراه: 11869

این بسته حاوی 11869 شماره موبایل ایرانسل می باشد.
این پکیج از طریق فروشگاه های بزرگ و کوچک که اقدام به جمع آوری بانک شماره موبایل مشتریان خود کرده بودند جمع آوری شده است.
بانک شماره تلفن شامل شماره های مصرف کننده نهایی میباشد.
شماره تلفن ها در فایل اکسل برای استفاده آسان جمع آوری و مرتب شده اند.

این بسته حاوی:

 1. خسروشهر با 1469 شماره موبایل
  هادی شهر 1412 شماره موبایل
  سردرود 1359 شماره موبایل ایرانسل
  اسکو 1090 شماره موبایل ایرانسل
  هریس  1079 شماره موبایل
  صوفیان  770 شماره موبایل ایرانسل
 2. سهند 730 شماره تلفن ایرانسل
  مهربان 715 شماره تلفن ایرانسل
  ورزقان 690 شماره موبایل
  گوگان 685 شماره موبایل
  یامچی 557 شماره موبایل ایرانسل
  جلفا 448 شماره موبایل
  مابقی شهرها 865 شماره موبایل ایرانسل

نمونه فایل اکسل:

برخی محصولات