اطلاعات فنی
عنوان وب سایت: گروه صنعتی جهان گستر
توضیحات وب سایت: وب سایت گروه تولیدی جهان گستر با طراحی خواسته شده ظرف مدت 4 روز کاری کدنویسی و به پایان رسید که به نوعی میتوان به عنوان کمترین زمان صرف شده برای تحویل یک سایت با مشخصات خواسته شده نام برد و یک افتخار برای گروه پردازش کد.
لینک وب سایت: www.jahangostarchair.ir