اطلاعات فنی
عنوان وب سایت: وب سایت گروه ابزارآور
توضیحات وب سایت: گروه پردازش کد با براورد اطلاعات از درخواست شرکت ابزار آور اقدام به طراحی سایت نمود که با توافقات انجام شده و به درخواست شرکت متقاضی تمامی بخش بندی ها و قرار دادن محصول به عهده گروه پردازش کد گذاشته شد
لینک وب سایت: www.abzaravar.com