هات داگ پیکل سورن

هات داگ پیکل سورن حاوی ۴۵ درصد گوشت و ۴۵ درصد مرغ طعمی عالی مناسب برای بندری